Skip to main content

The best hard drive karaoke KTV-8868E Android 6Tb 43K songs Vietnamese English

  • £464.49
  • Buy it now
    • 31 watching
    • |
    • 10 sold
View details
I, THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ MÁY KARAOKEL: KTV-8868E 4K 6Tb > 43,000 SONGS. - KTV-8868E 4K 6Tb pre-installed > 43K songs. - Vietnamese songlist. KTV-8868E là mẫu máy mới và hiện đại nhất trên thị trường kar...
Condition:New
Time left:17d 3h 45m
Postage:£28.68
Item location:United States
Sold by: