Bidding has ended on this item.

 
Posts to:
Worldwide
Delivery:
 
Posts to:
Worldwide

Details about  Tisjir Tal-Helu Taghrif u Ricetti Malta Book Very Rare

Tisjir Tal-Helu Taghrif u Ricetti Malta Book Very Rare See original listing
Tisjir-Tal-Helu-Taghrif-u-Ricetti-Malta-Book-Very-Rare
Item Ended
Item condition:
Acceptable
Ended:
28 Aug, 2011 17:08:56 BST
Winning bid:
£0.99
1 bid ]
Postage:
£3.25 Standard Delivery from outside UK | See details
Item location:
Sliema, default, Malta

Description

eBay item number:
320747541129
Seller assumes all responsibility for this listing.

Item specifics

Condition:

Acceptable

Subject:

Maltese Cooking

Language:

Maltese

Format:

Paperback

Time Period:

20th Century

You are bidding on an old on Malta booklet entitled 'Kulma Tird Taf Ghad-Dar – Tisjir Tal-Helu Taghrif u Ricetti' written in Maltese. This booklet dated 1958 (Published by Melitensia Publications - Mitbugh fil-Progress Press 340, Triq San Pawl, Il-Belt) consists of 146 pages. Although having foxing stains and its front cover is missing the overall condition of the booklet is fair.


The following are the contents


Page

Il-Kotba Taghna (Guze' Diacono).....................................2


Qabel Xejn........................................................................5

Il-Forn...................................................................5

Il-Laned Tal-Forn..................................................7

It-Tahwid...............................................................7

Biex Tara L-Kejk Sarx..........................................8

Wara L-Hami........................................................8

Kisi Bil-Pastarjali.................................................8

It-Tahlit.................................................................8

Ingredjenti............................................................11

Mill-Forn Jiddependi Hafna.................................13

Is-Shana Tal-Forn.................................................14

Tikjil.....................................................................17

X'Ihassarlek il-Kejk.............................................19

Kejkijiet............................................................................20

Kejkijiet ta' Kuljum..............................................20

Kejk Tal-Ginger....................................................23

Kejk Bil-Hwawar.................................................23

Kejk Bit-Tamar u L-Ghasel.................................23

Kejk Bil-Hlewwa.................................................23

Kejkijiet Zghar.....................................................24

Kejk Rikk.............................................................25

Kejk tac-Cikkulata...............................................26

Kejk Tal-Frott......................................................26

Kejk Tat-Tamar....................................................26

Kejkijiet Zghar.....................................................26

Kejk Madejra.......................................................29

Kejk tac-Cirasa....................................................30

Kejk Tal-Lewz.....................................................30

Kejk Tal-Gewz Ta' L-Indji...................................30

Kejk Tal-Laring...................................................30

Kejk tac-Cikkulata...............................................30

Kejk Tal-Kafe'......................................................31

Kejk Tal-Banana..................................................31

Kejk bil-Mili........................................................32

Kejk Mimli Tal-Kafe'...........................................32

Kejk Mimli tac-Cikkulata....................................35

Kejk Bil-Krema tal-Laring jew Lumi..................35

Kejkijiet Zghar.....................................................35

Kejk tac-Cikkulata bil-Krema tal-Gewz..............35

Kejkijiet Ohra.......................................................36

Kejk Tal-Milied....................................................36

Kejk Tal-Gewz Ta' L-Indji...................................37

Kejk Minghajr Bajd.............................................37

Kejk Iehor Minghajr Bajd....................................38

Gingerbread.........................................................41

Kejk Tal-Gewz u Tamar.......................................41

Kejk Ta' Hafna Kuluri..........................................42

Panedispanja.........................................................42

Swiss Roll............................................................42

Swiss Roll tac-Cikkulata.....................................43

Suflejiet............................................................................44

Sufle' Delisja........................................................44

Il-Mili...................................................................44

Sufle' Bil-Frott.....................................................47

Suflejiet Zghar.....................................................47

Trifle Angelika.....................................................48

Suffle' Tar-Ross Ungeriz......................................48

Sufle' Ta' L-Ixkuma..............................................49


Pasti..................................................................................50

Pasti Ta' L-Ixkuma...............................................50

Pasti Tal-Lewz.....................................................50

Pasti Tal-Krema...................................................53

Friefet..................................................................53

Pasti Tal-Gewz Ta' L-Indji...................................53

Pasti Tal-Qastan...................................................53

Roti Tal-Frott.......................................................54

Pasti Tal-Gamm...................................................54

Pasti Tal-Frott......................................................54

Pasti Tal-Gamm bil-Krema.................................54

Pasti Tal-Custard.................................................55

Puffs bil-Gamm...................................................55

Puffs bil-Krema...................................................55

Rum Baba............................................................55

Xkumi Tal-Qastan...............................................56

Eclairs.................................................................59

Trifles..................................................................60

Trifles bil-Frott....................................................60

Doughnuts...........................................................61

Doughnuts (Bla Hmira).......................................61

Weihnachtstortchen

(Torti tal-Milied Germanizi)................................62

Kannoli................................................................62

L-Ghagina........................................................................65

Biex Ikollok Ghagina Sabiha...............................66

Tinsiex..................................................................67

Ghagina ghat-Torti...............................................68

Ghagina Helwa....................................................68

Ghagina Tal-Gallettini.........................................68

Torta Tal-Helu.....................................................68

Torti Zghar...........................................................71

Mili Iehor.............................................................71

Torta tal-Fortt.......................................................72

Torta bl-Ghatu Biss.............................................73

Torta Bla Ghatu...................................................73

Frott Misjur.........................................................74

Frott tal-Laned....................................................74

Mili Iehor ghat-Torta Mikxufa............................77

Mili tal-Lumi u Xkuma.......................................77

Mili tat-Toffee.....................................................77

Mili tal-”Custard”................................................78

Mili tal-Karamella...............................................78

Mili Ta' L-Irkotta.................................................78

Mili bil-Krema Tal-Frott.....................................79

Mili tal-Frott bil-Yoghourt..................................79

Torta tal-Krema bic-Cawsli.................................79

Ghagina ta' l-Isfoll...............................................80

Ghagina ta' l-Isfoll Ifjen.......................................83

Kremi...............................................................................85

Blancmance Tal-Kafe'..........................................86

Blancmance Tal-Karamella..................................86

Puree Tal-Qastan..................................................86

Krema Tal-Peppermint.........................................89

Krema bil-Frott.....................................................89

Frott bil-Yoghourt.................................................89

Flammry...............................................................90

Flammry bil-Frott................................................90

Krema bil-Karamella (Caramel Custard).............91

Mousse Au Chocolat............................................91

Gelatina bil-Halib.................................................92

Jelly tal-Halib bil-Kafe.........................................92

Jelly tal-Halib bic-Cikkulata................................92

Magda...................................................................95

Gelatina tal-Kafe'..................................................95

Gelatina tal-Kafe' bl-Irkotta..................................95

Krema Chiffon......................................................96

Krema tal-Halib....................................................97

Krema tal-Kafe'....................................................97

Krema tac-Cikkulata............................................98

Souffle' Milanaise.................................................98

Fior di Latte..........................................................101

Krema bil-Praline.................................................101

Krema tac-Cikkulata bil-Praline..........................101

Helu bl-Irkotta......................................................101

Irkotta biz-Zokkor................................................102

L-Irkotta Bhala Mili.............................................102

L-Irkotta ghad-Dekorazzjoni................................103

L-Irkotta mal-Krema u l-Jelly..............................103

Irkotta biz-Zbib....................................................104

Irkotta bil-Frawli..................................................104

Frangipane............................................................104

Dekorazzjoni....................................................................107

Il-Gelu..................................................................107

Tizjin....................................................................108

Gelu Rjali.............................................................108

Gelu tal-Lewz.......................................................109

Kif Tuza l-Gelu tal-Lewz.....................................110

Pastarjali...............................................................113

Gelu Tal-Butir.......................................................113

Gelu Tal-Butir (Kafe')..........................................114

Gelu Tal-Butir (Cikkulata)...................................114

Gelu Glace'...........................................................114

Gelu Glace' Tac-Cikkulata....................................115

Gelu Glace' Tal-Kafe'............................................115

Praline...................................................................115

Cikkulata Caraque................................................116

Pudini...............................................................................119

Pudina Mghollija.................................................120

Pudina Fuq il-Fwar..............................................120

Pudina Fil-Forn....................................................120

Pudina Tal-Lumi..................................................120

Pudina Tal-Laring................................................121

Pudina Tas-Sultana..............................................121

Pudina Tac-Cirasa................................................121

Pudina Tal-Lewz..................................................121

Pudina Tal-Gewz Ta' L-Indji................................121

Pudina Tal-Ginger................................................121

Pudina Tal-Frott...................................................122

Pudina Tal-Gamm................................................122

Pudina Ekonomika...............................................122

Pudina Ghal Okkazjoni Specjali..........................125

Pudina Tal-Milied.................................................125

Pudina Tal-Frott Ohra...........................................126

Pudina Tal-Hobz...................................................127

“Sauce” Tal-Marmalade.......................................127

Pudina ghat-Tfal...................................................128

“Sauce” Helu ghal Mal-Pudini.............................128


Gallettini..........................................................................131

Gallettini tal-Gewz tal-Indji.................................132

Gallettini Tac-Cikkulata.......................................132

Gallettini Tal-Lewz..............................................132

Gallettini bl-Ixkuma............................................132

Gallettini Iqarmcu...............................................133

Gallettini Mimlija................................................133

Gallettini ghal Mal-Gelati...................................133

“Langues” De Chat”............................................133

Cenci....................................................................133

Gallettini Tal-Vanilja............................................134

“Tuiles Aux Amandex” (Biskuttini tal-Lewz).....134

Qlub tal-Butir.......................................................135

Xkunvat................................................................135

Ghal mat-Te.....................................................................136

Scones..................................................................136

Scones tal-Frott....................................................136

Scones tal-Gobon.................................................139

Muffins.................................................................139

Muffins tal-Frak tal-Hobz....................................139

Xorb.................................................................................140

Ruggata tal-Lewz.................................................140

Luminata..............................................................140

Cikkulata..............................................................141

Cikkulata bil-Ghasel............................................141

Kafe' Ingazzat (Ricetta aktar irhisa)....................141

Kafe' Ingazzat......................................................141

Flipp.....................................................................142

Xorb tan-Naghnigh..............................................142

Xorb ghat-Tfal.....................................................142

Ilma tal-Barli.......................................................142

Te tal-Ghasel.......................................................142

Ilma tat-Tuffieh...................................................142

Cocktails..........................................................................143

Bronx....................................................................143

Dry Martini..........................................................143

Champagne Cocktail............................................143

White Lady...........................................................143

Pink Gin................................................................143

Manhattan.............................................................143

Gimlet...................................................................143

Ghal mal-Cocktails...............................................144

Canapes................................................................144

Canapes tal-Hobz..................................................144

Gabarre' Naplitan..................................................144

“Rolls” taz-Zalzett................................................145

“Rolls” ta' L-Incova..............................................145

Lewz jew Karawett Immellah..............................145

Werrej Alfabetiku.............................................................147The Book also includes 68 different adverts with illustrations.

Please see other Malta books in my listings.

Please do not pay before receiving invoice with revised postage costs as the postage rates are indicated only for shipping to UK by registered mail. I will try to send invoice within 48 hours of end of bidding. Postal rates are reduced for multiple items. The weight of the package pushes the charge above the normal rate. The postal fees quoted in the listing for one single item is final and it is taken for granted that the bidders agree with them once they place their bid. Dispatch within 2 working days of receiving cleared payment.

Refund will be given if item is not as described provided it is returned in the same condition and in safe packing via registered mail within 14 days. I am not responsible for late deliveries or for any lost items during postal deliveries as I always post via registered mail thus getting a certificate of posting with a registration number which will be quoted to the buyer if requested. Items lost in the mail will not be refunded. Delivery times are provided by the carrier, excluding weekends and holidays, and may vary with postage origin and destination, particularly during peak periods.

Only personal cheques and GB sterling/Euro postal orders are accepted. However, cheques in GB sterling should be of a minimum of £15 due to the local Bank charges. When paying by foreign cheque kindly add one pound sterling or equivalent in Euros to cover part of bank charges. Items will be posted after confirmation that the cheque has been cleared from the bank and such procedure will take a number of days. Pay Pal and bank transfers are accepted for international buyers. I am unable to accept foreign bank cheques Money orders unless they are issued in GBP sterling/Euro due to high Bank charges. It is advisable to send payment by registered mail to ensure delivery. Additional costs such as registration will be quoted as per destination after checking with the local post office. Bank transfers, etc. are liable to 2.33 Euros bank charges. Buyer to pay charges at the relevant national or international rate.

Questions and answers about this item

No questions or answers have been posted about this item.
00013

Place bid

Time left:
Current bid:
(Approximately ##1##)
Postage:
Import charges:
Your maximum bid:
Your maximum bid:
Please read the full listing. By clicking Confirm bid you commit to buy this item from the seller if you are the winning bidder. You will enter a binding contract.
By clicking Confirm bid, you are committing to buy this item from the seller if you are the winning bidder and have read and agree to the Global Postage Programme terms and conditions - opens in a new window or tab. Import charges previously quoted are subject to change if you increase you maximum bid amount.
Cancel
Loading...
Resume bidding, if the page does not update immediately.
Place bid
Review and confirm your bid
Bid confirmation
d
h
m
s
day
hour
hours
Free P&P
See item description
(Approximately ##1##)
(Enter ##1## or more)
(Enter more than ##1##)
Your maximum bid:
Increase maximum bid
Place bid
Confirm bid
Increase maximum bid
Cancel
Change bid
Close
, you've been outbid. Don't let it get away - bid again.
, you're the highest bidder on this item. Hope you win it.
, you're the first bidder. Hope you win.
, you're currently the high bidder, but you're close to getting outbid.
, this auction is almost over and you're currently the high bidder.
, you're the high bidder, but the reserve price hasn't been met.
Please enter your bid again.
Please enter a valid number as the bid price.
Enter an amount that is equal or greater than the minimum bid required. This can be found under the bid entry box.
Maximum bids can't be lowered once they're submitted.
This seller requires the buyer to have a PayPal account to purchase this item. Get a PayPal account here .
Your bid is greater than or equal to the Buy it now price. We recommend you purchase this item via Buy it now. If you still wish to bid, you may do so below.
Time left:
Current bid:
(approximately ##1##)
Your maximum bid:
(approximately ##1##)
Increase your maximum bid:
By clicking 1 Click Bid, you are agreeing to buy this item from the seller if you're the winning bidder. Learn moreabout 1-click bid - opens in a new window or tab
day
hour
min
sec
days
hours
mins
secs
(approximately ##1##)
Winning bid:
Starting bid:
Close
Congratulations The auction has ended and you're the winner.
The auction has ended, but the reserve price was not met.
Sorry, the auction has ended and you were outbid.
Good news, you're the highest bidder.
Sorry, you've been outbid.
You're the highest bidder, but the reserve price has not been met.
Please enter a higher amount than the current bid.
Maximum bids cannot be lowered once submitted.
Please enter a valid number.