Bidding has ended on this item.

 
Posts to:
Worldwide
Delivery:
 
Posts to:
Worldwide

Details about  Xoghol u Snajja ta' l-Imghoddi Malta Book G Galea Rare

See original listing
Xoghol u Snajja ta' l-Imghoddi Malta Book G Galea Rare
Xoghol-u-Snajja-ta-l-Imghoddi-Malta-Book-G-Galea-Rare
Item Ended
Item condition:
Good
Ended:
31 Jul, 2011 16:52:51 BST
Winning bid:
£7.01
8 bids ]
Postage:
Will post to United States. Read item description or contact seller for postage options. | See details
Item location:
Sliema, default, Malta

Description

eBay item number:
320733073214
Seller assumes all responsibility for this listing.

Item specifics

Condition: Good Subject: Maltese History
Language: Maltese Format: Paperback
Time Period: 20th Century

You are bidding on the very rare and interesting book written in Maltese entitled 'Xoghol u Snajja ta' l-Imghoddi' by Guze Galea. This complete book with many interesting illustrations is dated 1969 and consists of 198 pages (Dipartiment ta' L-Informazzjoni Malta - Disinn tal-Kopertina: “Is-Sennien” ta' R. Bonnici Cali). The book has a newspaper cutting attached to the inside its first page. . Although having foxing stains and some of its pages are marked in biro the overall condition of the book is good.


The following are the contents:


Page

Dahla.................................................................................5


Kelmtejn Ta' Qabel...........................................................7


Fuq il-Qiegha jew fuq l-Andar.........................................9


Il-Ghassara.......................................................................15


Meta F'Malta kien hawn il-Ferrovija u t-Tram; l-Omnibus

u l-Lanec..........................................................................18


Il-Kaless...........................................................................29


Zwiemel ghall-Kiri..........................................................31


L-”Irgiel tal-Kummissarju”.............................................32


Il-Barrama tas-Sigaretti...................................................34


Tfarfir, Tfettieh u Trapuntar............................................36


Il-Pastas...........................................................................40


Fanali, Mixghela u Maskli..............................................43


Kataletti u Bekkamorti....................................................49


In-Newwieha...................................................................54


Xoghol tat-Tajjar

Min jahleg, Min Idoqq, Min Iredden, Min Jinseg u Min

Jizbogh............................................................................57


Il-Bejjiegha tal-Halib......................................................66


Bejjiegha tal-Haxix.........................................................69


Bejjiegh l-Ilma................................................................71


Is-Sellar...........................................................................73


Il-Qalfat...........................................................................78


In-Nuqqax.......................................................................82


Is-Sennien.......................................................................84


Il-Buttar...........................................................................86


Il-Hasselin.......................................................................92


Xoghol tal-Gibs..............................................................95


Statwi u Figurini.............................................................98


Statwi, Vari u Maskli tal-Kartapesta...............................100


Pasturi Tal-Presepju........................................................103


L-Imreddgha...................................................................106


Kwiener u Faham tal-Kannol..........................................108


Haddiema tal-Faham.......................................................112


Tal-Bumbot u l-Gadraj....................................................117


Dawk tal-Gaxxen............................................................122


Kpiepel tal-Bahrin...........................................................126


Il-Ghonnella.....................................................................129


Dawk li Jkissru z-Zrar......................................................133


Il-Bexxiexa.......................................................................135


Il-Ballata...........................................................................138


Dak li Jimla' s-Siggijiet.....................................................140


Dak li Jikteb l-Ittri.............................................................144


Tac-Cippitatu.....................................................................146


Fintusi u Sangwisugi.........................................................148

Kamomilla u Fidloqqom...................................................150


Arloggi Ta' Malta u Qniepen.............................................154


Xoghol tal-Ganitill.............................................................156


Is-Sienja.............................................................................160


Il-Barriera..........................................................................168


Tqancic, Gahgih u Xoghol Kurjuz....................................174

“Mhallta tal-Maxxata”...........................................174

Kannella.................................................................174

Qali u Xiwi.............................................................175

“Biskuttini tal-Bazisju”..........................................175

“Talja dtal-Konsultat”............................................175

Dak li Jdomm il-Kuruni.........................................176

Glekk ghall-Kiri....................................................176

“Il-Banda ta' Indri”................................................178

It-Terrimaxka.........................................................180

Il-Habbara jew Baxxara.........................................181

Il-Panka..................................................................182


Indici (Lista ta' Kliem)......................................................185The following is the list of illustrations:


Fuq l-Andar........................................................................10


Hwat ghall-Ghasir taz-Zebbug ta' Zmien ir-Rumani. Instabu

Burmarrad hdejn il-Knisja ta' San Pawl Milqi...................16


L-Istazzjon tal-Ferrovija, Mtarfa........................................18


Il-Ferrovija ghaddejja minn fuq il-pont li kien hdejn il-Bieb

tal-Bombi............................................................................19


Kamra tar-ragel tal-bandiera tal-ferrovija...........................20


It-Tram................................................................................21


L-Omnibus..........................................................................24


Lanca tal-Passiggieri...........................................................26


Pont tal-Lanec, Marsamxett.................................................27


Il-Kaless...............................................................................29


Irgiel tal-Kummissarju.........................................................33


Dawk li jfarfru.....................................................................37


Il-Pastas...............................................................................40


Xena hdejn is-Suq tal-Belt mitt sena ilu.............................42


Maskli.................................................................................47


Bekkamorti, fi Zmien il-Pesta............................................51


In-Newwieha......................................................................55


Magna tal-Halg tat-Tajjar...................................................58


Mara Tahleg it-Tajjar..........................................................59


Id-Daqqaq tat-Tajjar...........................................................60


Id-Deffa, il-Qaws, it-Water u c-Cikk (ghad-Daqq tat-Tajjar).......62


Mara Taghzel it-Tajjar.......................................................63


Raddiena Ta' L-Ghazel tat-Tajjar......................................65


Bejjiegh Tal-Halib............................................................67


Bejjiegh il-Haxix..............................................................70


Bejjiegh l-Ilma.................................................................72


Is-Sellar............................................................................75


Xini ta' Zmien il-Kavalieri Migbuda l-Art ghat-Tqalfit...79


In-Nuqqax........................................................................83


Is-Sennien........................................................................84


Il-Buttar............................................................................89


Ghajn tal-Hasselin............................................................92


Il-Ghajn tal-Hasselin li kienet fl-Imsida...........................94


Mithna tal-Gibs.................................................................96


Pasturi Tal-Presepju..........................................................104


Kenur, Forn u Nkaljatur....................................................109


Haddiema tal-Faham........................................................114


Dawk tal-Bumbot.............................................................119


Dak tal-Gaxxen.................................................................124


Nisa bl-Ghonnella.............................................................130


Dak li jkisser iz-Zrar.........................................................134


Bexxiexa, Ghajn taz-Zwiemel u Karozzin.......................135


Il-Bexxiexa tal-Karettun u l-Bexxiexa tat-Tram..............136


Il-Ballata...........................................................................139


Dak li Jimla' s-Siggijiet”.................................................142


Tac-Cippitatu.....................................................................146


Bejjiegha Tal-Kamomilla u Fidloqqom.............................152


Il-Funtana tas-Seffud.........................................................177


Il-Banda ta' Indri...............................................................179


It-Terrimaxka.....................................................................181


Please see other Malta books in my listings.

Please do not pay before receiving invoice with revised postage costs as the postage rates are indicated only for shipping to UK by registered mail. I will try to send invoice within 48 hours of end of bidding. Postal rates are reduced for multiple items. The weight of the package pushes the charge above the normal rate. The postal fees quoted in the listing for one single item is final and it is taken for granted that the bidders agree with them once they place their bid. Dispatch within 2 working days of receiving cleared payment.

Refund will be given if item is not as described provided it is returned in the same condition and in safe packing via registered mail within 14 days. I am not responsible for late deliveries or for any lost items during postal deliveries as I always post via registered mail thus getting a certificate of posting with a registration number which will be quoted to the buyer if requested. Items lost in the mail will not be refunded. Delivery times are provided by the carrier, excluding weekends and holidays, and may vary with postage origin and destination, particularly during peak periods.

Only personal cheques and GB sterling/Euro postal orders are accepted. However, cheques in GB sterling should be of a minimum of £15 due to the local Bank charges. When paying by foreign cheque kindly add one pound sterling or equivalent in Euros to cover part of bank charges. Items will be posted after confirmation that the cheque has been cleared from the bank and such procedure will take a number of days. Pay Pal and bank transfers are accepted for international buyers. I am unable to accept foreign bank cheques Money orders unless they are issued in GBP sterling/Euro due to high Bank charges. It is advisable to send payment by registered mail to ensure delivery. Additional costs such as registration will be quoted as per destination after checking with the local post office. Bank transfers, etc. are liable to 2.33 Euros bank charges. Buyer to pay charges at the relevant national or international rate.

Questions and answers about this item

No questions or answers have been posted about this item.
00000

Submit bid

Time left:
Current bid:
(Approximately ##1##)
Postage:
Import charges:
Your maximum bid:
Your maximum bid:
Please read the full listing. By clicking Confirm bid you commit to buy this item from the seller if you are the winning bidder. You will enter a binding contract.
By clicking Confirm bid, you are committing to buy this item from the seller if you are the winning bidder and have read and agree to the Global Shipping Programme terms and conditions - opens in a new window or tab. Import charges previously quoted are subject to change if you increase you maximum bid amount.
Cancel
Loading...
Resume bidding, if the page does not update immediately.
Submit bid
Review and confirm your bid
Bid confirmation
d
h
m
s
day
hour
hours
Free P&P
See item description
(Approximately ##1##)
(Enter ##1## or more)
(Enter more than ##1##)
Your maximum bid:
Increase maximum bid
Submit bid
Confirm bid
Increase maximum bid
Cancel
Change bid
Close
, you've been outbid. Don't let it get away - bid again.
, you're the highest bidder on this item. Hope you win it.
, you're the first bidder. Hope you win.
, you're currently the high bidder, but you're close to getting outbid.
, this auction is almost over and you're currently the high bidder.
, you're the high bidder, but the reserve price hasn't been met.
Please enter your bid again.
Please enter a valid number as the bid price.
Enter an amount that is equal or greater than the minimum bid required. This can be found under the bid entry box.
Maximum bids can't be lowered once they're submitted.
This seller requires the buyer to have a PayPal account to purchase this item. Get a PayPal account here .
Your bid is greater than or equal to the Buy it now price. We recommend you purchase this item via Buy it now. If you still wish to bid, you may do so below.
Time left:
Current bid:
(approximately ##1##)
Your maximum bid:
(approximately ##1##)
Increase your maximum bid:
By clicking 1 Click Bid, you are agreeing to buy this item from the seller if you're the winning bidder. Learn moreabout 1-click bid - opens in a new window or tab
day
hour
min
sec
days
hours
mins
secs
(approximately ##1##)
Winning bid:
Starting bid:
Close
Congratulations The auction has ended and you're the winner.
The auction has ended, but the reserve price was not met.
Sorry, the auction has ended and you were outbid.
Good news, you're the highest bidder.
Sorry, you've been outbid.
You're the highest bidder, but the reserve price has not been met.
Please enter a higher amount than the current bid.
Maximum bids cannot be lowered once submitted.
Please enter a valid number.