Descendants of Darkness: Yami No Matsuei by Yoko Matsushita (Paperback, 2004)