Stanley I Presume? by Stanley Johnson (Hardback, 2009)