Dmitri Shostakovich - Lady Macbeth Of Mtsensk (DVD, 2006)