Itsy Bitsy Spider by Iza Trapani (Paperback, 2000)