CURRENTLY SOLD OUT

Self-assembled Nanostructures by Wang Zhong-Lin, Jin Zhang, Jun Liu, Gang-Yu Liu, Shaowei Chen (Hardback, 2002)