Yu-Gi-Oh! Zexal by Masahiro Hikokubo, Shin Yoshida, Kazuki Takahashi (Paperback, 2015)